Từ năm 2018, bắt buộc nhiều DN sử dụng hóa đơn điện tử

Từ năm 2018, bắt buộc nhiều DN sử dụng hóa đơn điện tử

NTCO GROUP - CUNG CẤP GIẢI PHÁP VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NTCO E-INVOICE

Contact: info.ntco@gmail.com - Hotline: 0908.191835
21 Dương Tử Giang, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa

Quy định mới về hoá đơn điện tử

Quy định mới về hoá đơn điện tử

NTCO GROUP - CUNG CẤP GIẢI PHÁP VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NTCO E-INVOICE

Contact: info.ntco@gmail.com - Hotline: 0908.191835
21 Dương Tử Giang, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa

Hoá đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử là gì?

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018 theo 119/2018/NĐ-CP