Tin tức

Bản tin Thuế tháng 10/2018

Bản tin Thuế tháng 10/2018

Năm 2018, bắt buộc nhiều DN sử dụng hóa đơn điện tử - Hướng dẫn - NTCO E-INVOVICE

Bên cạnh đó còn có các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, các doanh nghiệp mới thành lập; tổ chức đang mua hóa đơn của cơ quan thuế như đơn vị vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; có rủi ro về thuế thì phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

 

Bản tin Thuế tháng 10/2018

Bản tin Thuế tháng 10/2018

NTCo xin thông báo, hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 10/2018 là thứ Hai ngày 20/08/2018. NTCo xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai...