Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

BẢNG GIÁ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Bảng giá Biểu phí sử dụng phần mềm giải pháp về Hóa đơn điện tử NTCO E- INVOICE áp dụng cho Khách hàng đã sử dụng một trong các sản phẩm in hóa đơn tài chính giấy tại NTCO Group trong những năm qua:

Để sử dụng phần mềm Hóa đơn điện tử NTCO eHoadondo, Doanh nghiệp cần đặt mua phần mềm với biểu phí như sau: